Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

Jelen Vásárlási Feltételek a www.xoomstore.hu honlapon keresztül történő vásárlásokra vonatkozó információk és tájékoztatások rögzítése céljából jött létre. Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

 

A Szolgáltató adatai

Név:                                                  WEST GLOBAL TRADE KFT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                                           1063 Budapest, Szív utca 33.

cégjegyzékszám:                             Cg. 01 09 309051

adószám:                                          26229805-2-42

nyilvántartja:                                    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy „WEST GLOBAL TRADE KFT”)

tárhelyszolgáltató neve:                MEDIACENTER HUNGARY Kft.

tárhelyszolgáltató székhelye:       6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

tárhelyszolgáltató emailcíme:      mediacenter@mediacenter.hu

Vásárló

Az a személy, aki vagy amely a jelen Vásárlási feltételeket elfogadja és a www.xoomstore.hu honlap („Honlap”) igénybevételével a Honlapon értékesített terméket vásárol, illetve ilyen termék vásárlására online szerződéskötést kezdeményez.

A WEST GLOBAL TRADE KFT kizárólag 18. életévüket betöltött nagykorú személyek részére értékesíti a Honlapon a termékeket. A vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy nagykorú személy.

A vásárlás folyamata

A Vásárló a Honlap használatával az ott szereplő termékek Kosárba helyezésével és a Megrendelés gomb megnyomásával a Honlapon szereplő általa választott termék(ek) vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A vásárlás első lépése:

A kiválasztott termék(ek) Kosárba helyezése.

A válogatás során a Honlap használója módosíthatja a Kosár tartalmát, hozzáadhat és kivehet abból termék(ek)et. A WEST GLOBAL TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy a termék elérhetőségére és egyéb jellemzőire vonatkozó információk a készlettől függően változhatnak, ezért előfordulhat, hogy a korábban Kosárba helyezett termék(ek) készlete, egyéb adatai megváltoznak a Kosárba helyezés óta. Önmagában termék(ek) Kosárba helyezése nem jelent vásárlást. A termék(ek) lényeges adataira vonatkozó információt az adott termék adatlapja „Leírás és paraméterek” elnevezés alatt tartalmaz.

A Honlapon szereplő árak a megtekintés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Honlapon a termékek mellett találhatóak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Honlap a termék(ek) adatlapján esetenként tájékoztató jelleggel tartalmazza a bruttó ár mellett zárójelben a nettó ár + ÁFA megjelölést is. A WEST GLOBAL TRADE KFT fenntartja a jogot korrekcióra, amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A vásárlás második lépése:

A vásárlási adatok megadása és a Megrendelés (vásárlási szándék) megküldése a WEST GLOBAL TRADE KFT részére.

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a Honlap vásárlásra szolgáló felületén megadja a vásárláshoz szükséges adatait, kiválassza a fizetési módot és a szállítási módot. A jelen Vásárlási Feltételek és a Honlap vásárlásra szolgáló felülete tartalmazza az igénybe vehető fizetési és szállítási módokra vonatkozó tájékoztatást a határidőkre és az esetleges költségekre is kiterjedően. A Vásárlás a Honlapon történő regisztrációhoz kötött. A Vásárlóval történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a Honlap vásárlásra szolgáló felületén a Vásárló által megadott eltérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben és telefonon) történik. A Vásárló felelősséggel tartozik az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.

A WEST GLOBAL TRADE KFT a vásárlási szándék megküldését megelőzően lehetőséget biztosít a Vásárló részére az általa megadott adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására. A vásárlási szándék megküldését megelőzően az adatok bevitele során a vásárló bármikor visszaléphet a korábban bevitt adatokhoz és módosíthatja azokat a Módosítás gombra kattintással. A vásárlásra a Vásárló által bevitt adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

A WEST GLOBAL TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelés gomb megnyomása (vásárlási szándék megküldése) fizetési kötelezettséget jelent a Vásárló részére.

Visszaigazolás a vásárlási szándék megküldéséről és a szerződéskötés visszaigazolása

A Megrendelést (vásárlási szándék megküldését) követően a WEST GLOBAL TRADE KFT két visszaigazolást küld a vásárló részére.

Automatikus visszaigazolás

A WEST GLOBAL TRADE KFT a hiánytalanul kitöltött adatlap esetén haladéktalanul, de legfeljebb a vásárlási szándék hozzá történő megérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül email útján automatikus visszaigazolást küld a Megrendelésről (vásárlási szándék) megérkezéséről. Ez az értesítés nem minősül a WEST GLOBAL TRADE KFT és a Vásárló között létrejött szerződésnek, csupán visszajelzés arról, hogy a Vásárló Megrendelése (vásárlási szándéka) regisztrálásra és továbbításra került a WEST GLOBAL TRADE KFT illetékes munkatársa felé.

Visszaigazolás a szerződésről

Ezt követően a WEST GLOBAL TRADE KFT a készlettől függően a Megrendelés (vásárlási szándék) megküldését követően legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül e-mail-ben visszaigazolást küld a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Vásárló és a termék adatait, az ÁFA-val növelt vételárat, a fizetési határidőt, a fizetési módot és a szállítási módot.

A WEST GLOBAL TRADE KFT tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Honlapon történő vásárlással létrejövő szerződés magyar nyelvű, és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Honlapon történő vásárlással létrejövő szerződéseket a WEST GLOBAL TRADE KFT nem iktatja, a Honlapon utóbb nem hozzáférhetőek.

Tulajdonjog fenntartás

A WEST GLOBAL TRADE KFT fenntartja a leszállított termék tulajdonjogát, a termék a vételár teljes kifizetéséig a WEST GLOBAL TRADE KFT tulajdonában marad.

A fizetés

A Vásárló a megvásárolt termék(ek) árát a WEST GLOBAL TRADE KFT által a Honlapon közölt fizetési határidőn belül köteles megfizetni.

A fizetés történhet

a Honlap vásárlásra szolgáló felületén szereplő bankszámlára történő előreutalással,

online bankkártyás fizetés SimplePay (OTP csoport tagja) szolgáltatás igénybevételével,

utánvéttel

Számlázás

A WEST GLOBAL TRADE KFT vételár maradéktalan megfizetését, azaz a teljes összeg bankszámláján történő jóváírását követően 1 órán belül számlát állít ki és küld meg emailben a Vásárló részére.

A WEST GLOBAL TRADE KFT a számlát papír alapon vagy e-számlaként állítja ki. A WEST GLOBAL TRADE KFT a papír alapú számlát a megvásárolt készülékkel együtt küldi meg a Vásárló részére az általa megadott címére. Az elektronikus számlát a WEST GLOBAL TRADE KFT a Vásárló által megadott email címre küldi meg. A Megrendelés (vásárlási szándék) elküldésével a Vásárló hozzájárul, hogy a számla az általa megadott email címre elektronikus számlaként kerüljön megküldésre.

Költségek

A Honlapon keresztül történő vásárlás esetén a WEST GLOBAL TRADE KFT a választott szállítási módtól függő szállítási költséget számítja fel:

GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás díja: ingyenes

Szállítás

A megvásárolt termékek szállítása futárszolgálat útján történik.

A WEST GLOBAL TRADE KFT a raktáron lévő termék(ek)et a vételár beérkezésétől számított 5-8 munkanap között tudja átadni a futárszolgálatnak. A futárszolgálat részére történő átadáskor a Vásárló email-ben kap tájékoztatást a megvásárolt termék futárszolgálat részére történő átadásáról. Az email tartalmazza a küldemény csomagszámát és nyomonkövetési linkjét, mely alapján végigkövethető a kiszállítást és ha szükséges, akkor a Vásárló a csomagszám alapján a kézbesítést végző céggel tud egyeztetni az átvétellel kapcsolatban.

A Vásárló által megadott szállítási címre történő kiszállítást Magyarország egész területén a GLS végzi. A szállítási idő tekintetében figyelembe kell venni, hogy a futárszolgálat a kiszállítást a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között). A kiszállítási határidő a termék(ek) átadása és futárszolgálat általi fuvarozás együttes ideje, azaz a vételár beérkezésétől számított 6-9 munkanap. Ettől eltérő kiszállítási határidőről a WEST GLOBAL TRADE KFT külön tájékoztatja a Vásárlókat. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási címen a termék(ek) átvétele biztosított legyen.

A Vásárló köteles a leszállított terméket, a csomagolást a futár jelenlétében megvizsgálni és amennyiben a csomagolás, illetve a termék sérülését, hiányát, hibáját észleli, azt jelezni a futárnak. A futár ehhez jegyzőkönyvet biztosít, amelyet mindketten aláírásukkal hitelesítenek.

Elállás

Amennyiben a Vásárló szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Fogyasztó), a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől a termék átvételétől (szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor) számított 14 napon belül a WEST GLOBAL TRADE KFT részére küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés és a megrendelt termék(ek) átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállást, tartalmazó nyilatkozat megküldhető postai úton a WEST GLOBAL TRADE KFT. székhelyére. Az elállási jog gyakorlására nyilatkozat minta áll rendelkezésre, amely letölthető a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjáról (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822#elallasi_jog_tajekoztato).

Az indokolás nélküli 14 napon belüli elállási jog kizárólag Fogyasztókat illeti meg. Nem jogosultak erre azok a Vásárlók, aki nem magánszemélyek, azaz például cégek, egyesületek, alapítványok, stb.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, amikor a fogyasztó arra kéri a vállalkozást és ezt vele kifejezetten közli, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitott 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg. Nem gyakorolhatja a Fogyasztó elállási jogát olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, vagy lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Fogyasztó elállása esetén a WEST GLOBAL TRADE KFT köteles a megfizetett vételárat és a megfizetett szállítási költséget az elállásról való értesülését követő 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés a vásárláskor alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a WEST GLOBAL TRADE KFT nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül a WEST GLOBAL TRADE KFT részére visszaküldeni. A WEST GLOBAL TRADE KFT jogosult mindaddig visszatartani a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Fogyasztó a terméket eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában köteles visszaszolgáltatni. Ennek betartásáért a Fogyasztó felelősséggel tartozik

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Fogyasztó köteles megfizetni. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A WEST GLOBAL TRADE KFT követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék visszaküldéséig a termék használatáért, az esetleges szerzői jogi és más jogsértésekért, okozott károkért különösen a megnyitott honlapok, telepített programok (ideértve a torrentklienseket), alkalmazások használatáért, esetleges vírustámadásokért.

Kellékszavatosság

A Vásárló a WEST GLOBAL TRADE KFT hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kijavítás vagy kicserélés kérése

Fontos, hogy a Vásárló nem kérhet kijavítást vagy kicserélést, ha annak a teljesítése lehetetlen vagy a WEST GLOBAL TRADE KFT számára aránytalan többletköltséggel járna.

- Vételár arányos leszállítása vagy a termék kijavíttatása

Fontos, hogy erre akkor van lehetősége a Vásárlónak, ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette.

- Elállás a szerződéstől

Fontos, hogy elállásra csak végső esetben kerülhet sor, amennyiben a megelőző kellékszavatossági igények nem vehetőek igénybe. Lényeges az is, hogy ebben az esetben indokolnia kell a Vásárlónak az elállását.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a WEST GLOBAL TRADE KFT adott okot.

A Vásárló a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül köteles közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a Vásárlónak közölnie kell a hibát és igazolni kell, hogy a terméket a WEST GLOBAL TRADE KFT-tól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után a Vásárló azt is köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Hibás termék esetén a Vásárló úgy is dönthet, hogy kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igénnyel él.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a termékszavatossági jogosultság elveszik.

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. Termékszavatossági igény esetén a termék hibáját a Vásárló köteles bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A WEST GLOBAL TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén jogszabály a termék átvételétől 1 (egy) évre kötelező jótállást ír elő a Honlapon vásárolt termékekre. Ezen felül egyes gyártók, forgalmazók hosszabb időtartamú jótállást is vállalnak. Az adott termékre vonatkozó önkéntes jótállás időtartamáról a terméktájékoztatókban és a gyártók honlapján lehet előzetesen tájékozódni.

Az egy éves kötelező jótállás kizárólag fogyasztókat illet meg. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, kötelező jótállásra nem jogosult. A gyártók, forgalmazók által önként vállalt jótállás feltételeit ők határozzák meg, erre vonatkozó információ a gyártók honlapján érhető el.

Kötelező jótállás alapján csak kijavítás vagy kicserélés kérhető. A gyártók által önként vállalt jótállás esetén a jótállás vállaló cég jogosult meghatározni, hogy milyen jótállási jogokat biztosít.

A jótállásra kötelezett vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás során eljáró szervizek listája a Honlap „Garancia” menüpontja alatt megtalálható.

Fontos, hogy egyes gyártók, szervizek a termékek javítását, cseréjét a csomagolás hiánytalan meglétéhez köthetik. Ezekre a kívánalmakra a WEST GLOBAL TRADE KFT-nak nincs ráhatása. Ezért a kérjük a termék(ek) csomagolását (doboz, fóliák, stb.) jótállási időn belül szíveskedjen megőrizni.

A WEST GLOBAL TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Nem ugyanarra a hibára nézve viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és a termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

Egyéb tájékoztatások

A WEST GLOBAL TRADE KFT felhívja a figyelmet arra, hogy Apple termékek esetén a termék kicsomagolásával (a biztonsági fólia felszakításával) a gyártó nem tekinti a terméket új terméknek. Erre a gyártói álláspontra a WEST GLOBAL TRADE KFT-nak nincs ráhatása.

A Honlapon szereplő képek a termék(ek) az interneten is megtalálható árufotók, illusztrációk. Ezek a fotók az áruházakban kihelyezett kézbe vehető készülékekhez hasonlóan esetenként a termékek makettjeiről készülnek, ezért előfordulhat a képek és termékek közötti eltérés. Ezek az eltérések azonban nem érintik a termék(ek) használhatóságát, funkcióját, lényeges tulajdonságait.

Egyes telepített szoftvereket, operációs rendszereket futtató termékek (különösen notebook-ok, laptop-ok, stb.) esetén a gyártók, illetve forgalmazók nem külön adathordozón (CD vagy DVD lemezen) biztosítják a működéshez szükséges szoftvert, hanem a termék merevlemezére telepítve. Ilyen esetben a programok aktiválásához a csomagolás megbontása válhat szükségessé.

A termékek üzembe helyezésekor legyen figyelemmel a gyártói tájékoztatóra, a WEST GLOBAL TRADE KFT nem vállal felelősséget a szakszerűtlen üzembe helyezéssel keletkezett károkért. Ilyen esetekben jellemzően a gyártók is kizárják felelősségüket.

Egyes gyártók, szervizek a termékek javítását, cseréjét a csomagolás hiánytalan meglétéhez köthetik. Ezekre a kívánalmakra a WEST GLOBAL Trade KFT-nak nincs ráhatása. Ezért a kérjük a termék(ek) csomagolását (doboz, fóliák, stb.) minden esetben szíveskedjen megőrizni.

Vásárlási feltételek hatálya, módosítása, hozzáférhetősége

Jelen Vásárlási feltételek elfogadása a Honlapon keresztül történő vásárlás elengedhetetlen feltétele. A Vásárló a Megrendelés (vásárlási szándéka) elküldésével elfogadja a jelen Vásárlási feltételeket.

A WEST GLOBAL TRADE KFT fenntartja a jogot a Vásárlási feltételek megváltoztatására.

Jelen Vásárlási feltételek a Honlap Vásárlási Feltételek menüpontjában pdf formátumban is hozzáférhetőek, lementhetőek és nyomtathatóak. A pdf formátumú file-ok megtekintéséhez külön program használata szükséges. Erre alkalmas az újabb Microsoft operációs rendszerekbe épített Microsoft Edge, vagy ingyenesen letölthető pdf olvasó Acrobat Reader (https://get.adobe.com/hu/reader/).

Alkalmazandó jog és panaszkezelés

A jelen Vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.

A Honlapon keresztül történő vásárlással kapcsolatos panaszügyintézés helye a WEST GLOBAL TRADE KFT 1063 Budapest, Szív utca 33. szám alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@xoomstore.hu

A panaszkezelés során a WEST GLOBAL TRADE KFT a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint jár el. Panaszt szóban és írásban lehet tenni. A panasz a WEST GLOBAL TRADE KFT , illetve az annak érdekében vagy javára eljáró személynek a termék(ek) Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat.

A WEST GLOBAL TRADE KFT-nek a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WEST GLOBAL TRADE KFT a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A szóbeli panaszt a WEST GLOBAL TRADE KFT egyedi azonosítószámmal látja el.

Az írásbeli panaszt a WEST GLOBAL TRADE KFT a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A WEST GLOBAL TRADE KFT a panaszt elutasító álláspontját indokolja. A panaszra adott válaszában a WEST GLOBAL TRADE KFT tájékoztatja a Fogyasztót a békéltetőtestülethez fordulás jogáról és annak a békéltető testületnek az elérhetőségeiről, ahova fordulhat a Fogyasztó.

Fogyasztónak minősülő Vásárló a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a WEST GLOBAL TRADE KFT-nál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A WEST GLOBAL TRADE KFT köteles a békéltető testületi eljárásban együttműködni. A WEST GLOBAL TRADE KFT székhelye szerint illetékes Békéltető Testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., telefonszáma: +36 1 488 2131, levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10., emailcíme: bekelteto.testulet@bkik.hu. A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

Az Európai Bizottság biztosítja a Fogyasztók és a vállalkozások számára online vitarendezési platform (ODR) igénybevételét fogyasztói jogvita esetén. Az online vitarendezési platform minden az Európai Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita rendezésére szolgál. Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

A WEST GLOBAL TRADE KFT-ra vonatkozóan nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Személyes adatok kezelése

A Vásárlás során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A WEST GLOBAL TRADE KFT a Vásárló által megadott adatok kezelése során a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint jár el.

A WEST GLOBAL TRADE KFT a Vásárlás során megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és az ott meghatározott időtartama alatt kezeli. A Vásárló a Megrendelés (vásárlási szándék) elküldése során adott hozzájárulásával hozzájárul ahhoz, hogy a WEST GLOBAL TRADE KFT a megadott személyes adatokat kezelje. A Vásárló az ajánlatkérés során adott hozzájárulásával kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és azok a valóságnak megfelelnek. Az ajánlatkérés során adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Amennyiben Vásárló a vásárlás során saját magára vagy más személyekre vonatkozó adatokat ad át, az általa megadott adatok helytállóságáért és valóságnak való megfeleléséért a Vásárló felel. Vásárló az adatok megadásával kijelenti és szavatol azért, hogy más személyek személyes adatainak megadására jogosult és az adatok megadása az érintettek WEST GLOBAL TRADE KFT javára szóló fentiek szerinti adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásán alapul. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a WEST GLOBAL TRADE KFT-t felelősség nem terheli.