Vásárlási feltételek

Jelen Vásárlási Feltételek a www.xoomstore.hu honlapon keresztül történő vásárlásokra vonatkozó információk és tájékoztatások rögzítése céljából jött létre. Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

 

A Szolgáltató adatai

Név:                                    TBE TECH-TRADE KFT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                            1063 Budapest, Szív utca 33.

cégjegyzékszám:              Cg. 01 09 283619

adószám:                           25584637-2-42

nyilvántartja:                    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy „TBE TECH-TRADE KFT”)

Vásárló

Az a személy, aki vagy amely a jelen Vásárlási feltételeket elfogadja és a www.xoomstore.hu honlap („Honlap”) igénybevételével a Honlapon értékesített terméket vásárol, illetve ilyen termék vásárlására online szerződéskötést kezdeményez.

 

A TBE TECH-TRADE KFT kizárólag 18. életévüket betöltött nagykorú személyek részére értékesíti a Honlapon a termékeket. A vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy nagykorú személy.

 

A vásárlás folyamata

A Vásárló a Honlap használatával az ott szereplő termékek Kosárba helyezésével és a Megrendelés gomb megnyomásával a Honlapon szereplő általa választott termék(ek) vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz.

 

A vásárlás első lépése:

A kiválasztott termék(ek) Kosárba helyezése.

A válogatás során a Honlap használója módosíthatja a Kosár tartalmát, hozzáadhat és kivehet abból termék(ek)et. A TBE TECH-TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy a termék elérhetőségére és egyéb jellemzőire vonatkozó információk a készlettől függően változhatnak, ezért előfordulhat, hogy a korábban Kosárba helyezett termék(ek) készlete, egyéb adatai megváltoznak a Kosárba helyezés óta. Önmagában termék(ek) Kosárba helyezése nem jelent vásárlást.

 

A Honlapon szereplő árak a megtekintés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Honlapon a termékek mellett találhatóak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A TBE TECH-TRADE KFT fenntartja a jogot korrekcióra, amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

A vásárlás második lépése:

A vásárlási adatok megadása és a Megrendelés (vásárlási szándék) megküldése a TBE TECH-TRADE KFT részére.

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a Honlap vásárlásra szolgáló felületén megadja a vásárláshoz szükséges adatait, kiválassza a fizetési módot és a szállítási módot. A jelen Vásárlási Feltételek és a Honlap vásárlásra szolgáló felülete tartalmazza az igénybe vehető fizetési és szállítási módokra vonatkozó tájékoztatást a határidőkre és az esetleges költségekre is kiterjedően. A Vásárlás a Honlapon történő regisztrációhoz kötött. A Vásárlóval történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a Honlap vásárlásra szolgáló felületén a Vásárló által megadott eltérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben és telefonon) történik. A Vásárló felelősséggel tartozik az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.

 

A TBE TECH-TRADE KFT a vásárlási szándék megküldését megelőzően lehetőséget biztosít a Vásárló részére az általa megadott adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására. A vásárlásra a Vásárló által bevitt adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

 

A TBE TECH-TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelés gomb megnyomása (vásárlási szándék megküldése) fizetési kötelezettséget jelent a Vásárló részére.

 

Visszaigazolás a vásárlási szándék megküldéséről és a szerződéskötés visszaigazolása

A Megrendelést (vásárlási szándék megküldését) követően a TBE TECH-TRADE KFT két visszaigazolást küld a vásárló részére.

 

Automatikus visszaigazolás

A TBE TECH-TRADE KFT a hiánytalanul kitöltött adatlap esetén haladéktalanul, de legfeljebb a vásárlási szándék hozzá történő megérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül email útján automatikus visszaigazolást küld a Megrendelésről (vásárlási szándék) megérkezéséről. Ez az értesítés nem minősül a TBE TECH-TRADE KFT és a Vásárló között létrejött szerződésnek, csupán visszajelzés arról, hogy a Vásárló Megrendelése (vásárlási szándéka) regisztrálásra és továbbításra került a TBE TECH-TRADE KFT illetékes munkatársa felé.

 

Visszaigazolás a szerződésről

Ezt követően a TBE TECH-TRADE KFT a készlettől függően a Megrendelés (vásárlási szándék) megküldését követően legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül e-mail-ben visszaigazolást küld a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Vásárló és a termék adatait, az ÁFA-val növelt vételárat, a fizetési határidőt, a fizetési módot és a szállítási módot.

 

A TBE TECH-TRADE KFT tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Honlapon történő vásárlással létrejövő szerződés magyar nyelvű, és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Honlapon történő vásárlással létrejövő szerződéseket a TBE TECH-TRADE KFT nem iktatja, a Honlapon utóbb nem hozzáférhetőek.

 

Tulajdonjog fenntartás

A TBE TECH-TRADE KFT fenntartja a leszállított termék tulajdonjogát, a termék a vételár teljes kifizetéséig a TBE TECH-TRADE KFT tulajdonában marad.

 

A fizetés

A Vásárló a megvásárolt termék(ek) árát a TBE TECH-TRADE KFT által a Honlapon közölt fizetési határidőn belül köteles megfizetni.

A fizetés történhet

  • a Honlap vásárlásra szolgáló felületén szereplő bankszámlára történő előreutalással,
  • online bankkártyás fizetés SimplePay (OTP csoport tagja) szolgáltatás igénybevételével.

 

Számlázás

A TBE TECH-TRADE KFT vételár maradéktalan megfizetését, azaz a teljes összeg bankszámláján történő jóváírását követően 1 órán belül számlát állít ki és küld meg emailben a Vásárló részére.

 

A TBE TECH-TRADE KFT a számlát papír alapon vagy e-számlaként állítja ki. A TBE TECH-TRADE KFT a papír alapú számlát a megvásárolt készülékkel együtt küldi meg a Vásárló részére az általa megadott címére. Az elektronikus számlát a TBE TECH-TRADE KFT a Vásárló által megadott email címre küldi meg. A Megrendelés (vásárlási szándék) elküldésével a Vásárló hozzájárul, hogy a számla az általa megadott email címre elektronikus számlaként kerüljön megküldésre.

 

Költségek

A Honlapon keresztül történő vásárlás esetén a TBE TECH-TRADE KFT a választott szállítási módtól függő szállítási költséget számítja fel:

  • GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás díja: 1.650,- Ft (bruttó).

 

Szállítás

A megvásárolt termékek szállítása futárszolgálat útján történik.

 

A TBE TECH-TRADE KFT a raktáron lévő termékeket 5-8 munkanap között tudja átadni a futárszolgálatnak. A futárszolgálat részére történő átadáskor a Vásárló email-ben kap tájékoztatást a megvásárolt termék futárszolgálat részére történő átadásáról. Az email tartalmazza a küldemény csomagszámát és nyomonkövetési linkjét, mely alapján végigkövethető a kiszállítást és ha szükséges, akkor a Vásárló a csomagszám alapján a kézbesítést végző céggel tud egyeztetni az átvétellel kapcsolatban.

 

A Vásárló által megadott szállítási címre történő kiszállítást Magyarország egész területén a GLS végzi. A szállítási idő tekintetében figyelembe kell venni, hogy a futárszolgálat a kiszállítást a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között). Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási címen a termék(ek) átvétele biztosított legyen.

 

A Vásárló köteles a leszállított terméket, a csomagolást a futár jelenlétében megvizsgálni és amennyiben a csomagolás, illetve a termék sérülését, hiányát, hibáját észleli, azt jelezni a futárnak. A futár ehhez jegyzőkönyvet biztosít, amelyet mindketten aláírásukkal hitelesítenek.

 

Elállás

Amennyiben a Vásárló szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Fogyasztó), a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül a TBE TECH-TRADE KFT részére küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállást, tartalmazó nyilatkozat megküldhető postai úton a TBE TECH-TRADE KFT. székhelyére vagy email-ben az info@xoomstore.hu emailcímre. Az elállási jog gyakorlására nyilatkozat minta letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

 

Az indokolás nélküli 14 napon belüli elállási jog kizárólag Fogyasztókat illeti meg. Nem jogosultak erre azok a Vásárlók, aki nem magánszemélyek, azaz például cégek, egyesületek, alapítványok, stb.

 

Fogyasztó elállása esetén a TBE TECH-TRADE KFT köteles a megfizetett vételárat az elállásról való értesülését követő 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés a vásárláskor alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik.

 

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül a TBE TECH-TRADE KFT részére visszaküldeni.   A TBE TECH-TRADE KFT jogosult mindaddig visszatartani a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Fogyasztó a terméket eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában köteles visszaszolgáltatni. Ennek betartásáért a Fogyasztó felelősséggel tartozik

 

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Fogyasztó köteles megfizetni. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A TBE TECH-TRADE KFT követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

 

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék visszaküldéséig a termék használatáért, az esetleges szerzői jogi és más jogsértésekért, okozott károkért különösen a megnyitott honlapok, telepített programok (ideértve a torrentklienseket), alkalmazások használatáért, esetleges vírustámadásokért.

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a TBE TECH-TRADE KFT hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kijavítás vagy kicserélés kérése

Fontos, hogy a Vásárló nem kérhet kijavítást vagy kicserélést, ha annak a teljesítése lehetetlen vagy a TBE TECH-TRADE KFT számára aránytalan többletköltséggel járna.

- Vételár arányos leszállítása vagy a termék kijavíttatása

Fontos, hogy erre akkor van lehetősége a Vásárlónak, ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette.

- Elállás a szerződéstől

Fontos, hogy elállásra csak végső esetben kerülhet sor, amennyiben a megelőző kellékszavatossági igények nem vehetőek igénybe. Lényeges az is, hogy ebben az esetben indokolnia kell a Vásárlónak az elállását.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TBE TECH-TRADE KFT adott okot.

 

A Vásárló a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül köteles közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.

 

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a Vásárlónak közölnie kell a hibát és igazolni kell, hogy a terméket a TBE TECH-TRADE KFT-tól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után a Vásárló azt is köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Hibás termék esetén a Vásárló úgy is dönthet, hogy kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igénnyel él.

 

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a termékszavatossági jogosultság elveszik.

 

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. Termékszavatossági igény esetén a termék hibáját a Vásárló köteles bizonyítani.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A TBE TECH-TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Jótállás

Hibás teljesítés esetén jogszabály a termék átvételétől 1 (egy) évre kötelező jótállást ír elő a Honlapon vásárolt termékekre. Ezen felül egyes gyártók, forgalmazók hosszabb időtartamú jótállást is vállalnak. Az adott termékre vonatkozó önkéntes jótállás időtartamáról a terméktájékoztatókban és a gyártók honlapján lehet előzetesen tájékozódni.

 

Az egy éves kötelező jótállás kizárólag fogyasztókat illet meg. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, kötelező jótállásra nem jogosult. A gyártók, forgalmazók által önként vállalt jótállás feltételeit ők határozzák meg, erre vonatkozó információ a gyártók honlapján érhető el.

 

Kötelező jótállás alapján csak kijavítás vagy kicserélés kérhető. A gyártók által önként vállalt jótállás esetén a jótállás vállaló cég jogosult meghatározni, hogy milyen jótállási jogokat biztosít.

 

A jótállásra kötelezett vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás során eljáró szervizek listája a Honlap „Garancia” menüpontja alatt megtalálható.

 

Fontos, hogy egyes gyártók, szervizek a termékek javítását, cseréjét a csomagolás hiánytalan meglétéhez köthetik. Ezekre a kívánalmakra a TBE TECH-TRADE KFT-nak nincs ráhatása. Ezért a kérjük a termék(ek) csomagolását (doboz, fóliák, stb.) jótállási időn belül szíveskedjen megőrizni.

 

A TBE TECH-TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Nem ugyanarra a hibára nézve viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és a termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

 

Egyéb tájékoztatások

A TBE TECH-TRADE KFT felhívja a figyelmet arra, hogy Apple termékek esetén a termék kicsomagolásával (a biztonsági fólia felszakításával) a gyártó nem tekinti a terméket új terméknek. Erre a gyártói álláspontra a TBE TECH-TRADE KFT-nak nincs ráhatása.

 

A Honlapon szereplő képek a termék(ek) gyártói, nemzetközi forgalmazói által készített árufotók, illusztrációk. Ezek a fotók az áruházakban kihelyezett kézbe vehető készülékekhez hasonlóan esetenként a termékek makettjeiről készülnek, ezért előfordulhat a képek és termékek közötti eltérés. Ezek az eltérések azonban nem érintik a termék(ek) használhatóságát, funkcióját, lényeges tulajdonságait.

 

Egyes telepített szoftvereket, operációs rendszereket futtató termékek (különösen notebook-ok, laptop-ok, stb.) esetén a gyártók, illetve forgalmazók nem külön adathordozón (CD vagy DVD lemezen) biztosítják a működéshez szükséges szoftvert, hanem a termék merevlemezére telepítve. Ilyen esetben a programok aktiválásához a csomagolás megbontása válhat szükségessé.

 

A termékek üzembe helyezésekor legyen figyelemmel a gyártói tájékoztatóra, a TBE TECH-TRADE KFT nem vállal felelősséget a szakszerűtlen üzembe helyezéssel keletkezett károkért. Ilyen esetekben jellemzően a gyártók is kizárják felelősségüket.

 

Egyes gyártók, szervizek a termékek javítását, cseréjét a csomagolás hiánytalan meglétéhez köthetik. Ezekre a kívánalmakra a TBE TECH-TRADE KFT-nak nincs ráhatása. Ezért a kérjük a termék(ek) csomagolását (doboz, fóliák, stb.) minden esetben szíveskedjen megőrizni.

 

Vásárlási feltételek hatálya, módosítása

Jelen Vásárlási feltételek elfogadása a Honlapon keresztül történő vásárlás elengedhetetlen feltétele. A Vásárló a Megrendelés (vásárlási szándéka) elküldésével elfogadja a jelen Vásárlási feltételeket.

A TBE TECH-TRADE KFT fenntartja a jogot a Vásárlási feltételek megváltoztatására.

 

Alkalmazandó jog és panaszkezelés

A jelen Vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.

 

A Honlapon keresztül történő vásárlással kapcsolatos panaszügyintézés helye a TBE TECH-TRADE KFT 1063 Budapest, Szív utca 33. szám alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@xoomstore.hu

 

Fogyasztónak minősülő Vásárló a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a TBE TECH-TRADE KFT-nál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A TBE TECH-TRADE KFT székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 107., míg levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

 

A TBE TECH-TRADE KFT-ra vonatkozóan nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

Személyes adatok kezelése

A Vásárlás során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A TBE TECH-TRADE KFT a Vásárló által megadott adatok kezelése során a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint jár el.

 

A TBE TECH-TRADE KFT a Vásárlás során megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és az ott meghatározott időtartama alatt kezeli. A Vásárló a Megrendelés (vásárlási szándék) elküldése során adott hozzájárulásával hozzájárul ahhoz, hogy a TBE TECH-TRADE KFT a megadott személyes adatokat kezelje. A Vásárló az ajánlatkérés során adott hozzájárulásával kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és azok a valóságnak megfelelnek. Az ajánlatkérés során adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Amennyiben Vásárló a vásárlás során saját magára vagy más személyekre vonatkozó adatokat ad át, az általa megadott adatok helytállóságáért és valóságnak való megfeleléséért a Vásárló felel. Vásárló az adatok megadásával kijelenti és szavatol azért, hogy más személyek személyes adatainak megadására jogosult és az adatok megadása az érintettek TBE TECH-TRADE KFT javára szóló fentiek szerinti adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásán alapul. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a TBE TECH-TRADE KFT-ot felelősség nem terheli.